O projekcie

MAN-HA jest projektem finansowanym z funduszy EU i realizowanym przez polskie jednostki MAN i KDM na potrzeby społeczeństwa ICT (instytucji akademickich, badawczo-rozwojowych, administracyjnych, rządowych, instytutów PAN oraz studentów i firm badawczych). Celem projektu jest integracja wybranych usług dostępnych w sieci PIONIER oraz wypracowanie nowych usług o następujących cechach: zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo, łatwość dostępu, wsparcie dla mechanizmów federacyjnych, praca w środowisku chmurowym. MAN-HA jest kontynuacją prac prowadzonych wcześniej przez członków konsorcjum PIONIER w projektach takich jak: PLATON, NewMAN i KMD/KMD2 oraz aktywnościach związanych z CERT PIONIER i Bibliotekami Cyfrowymi. W ramach projektu infrastruktura istniejąca w 21 ośrodkach MAN zostanie rozszerzona o nowe element: firewall-e i serwery oraz wytworzone lub zakupione oprogramowanie.

Dla kogo?

MAN-HA to projekt skierowany do studentów oraz pracowników naukowych. Udostępniamy im zdobycze technologii, by proces kształcenia oraz praca badawcza były efektywniejsze oraz wygodniejsze. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z listą partnerskich jednostek, które działają w ramach MAN-HA.

Usługi

MAN-HA to najnowocześniejsze usługi, niezbędne w każdej pracy badawczej. Poznaj je już teraz.

 

 

 

Chmura aplikacji

Wyobraź sobie Twój cyfrowy pulpit, w którym całe przydatne oprogramowanie dostępne jest w chmurze.

Federacja usług

Projekt MAN-HA to także serwisy wspomagające dotychczasowe rozwiązania stworzone w ramach Środowiska Polskiego Internetu Optycznego.

 

 

 

Chmura zasobów cyfrowych

Dostęp do zasobów wirtualnych oraz cyfrowych z każdego urządzenia moblinego.

Bezpieczeństwo

Żadna z zaawansowanych usług chmurowych nie byłaby możliwa, gdyby nie dobre wsparcie mechanizmów bezpieczeństwa.

Partnerzy projektu