Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

tel. (61) 858-20-02, fax (61) 858-21-51

office@man.poznan.pl