Seminarium PIONIER.id

pomaranczona lza man-ha minW dniach 28-29. października w ramach promocji projektu MAN-HA odbyło się seminarium w zakresie Federacji Pionier Id. Uczestnicy spotkali się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Adresatami byli przede wszystkim administratorzy, partnerzy projektu MAN-HA, zobowiązani do wdrożenia mechanizmów federacyjnych, ale również przedstawiciele instytucji nauki, które już wkrótce chciałyby przystąpić do Pionier Id.

Celem spotkania była promocja projektu „Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności” oraz przekazanie informacji technicznych ora formalnych, mogących ułatwić przystąpienie do Federacji.

Agenda oraz prezentacje ze spotkania dostępne pod linkiem:

https://wiki.aai.pionier.net.pl/index.php/Federacja:Seminarium

Projekt MAN-HA:

http://man-ha.pionier.net.pl/