O projekcie

pomaranczona lza man-ha minMAN-HA jest projektem finansowanym z funduszy EU i realizowanym przez polskie jednostki MAN i KDM na potrzeby społeczeństwa ICT (instytucji akademickich, badawczo-rozwojowych, administracyjnych, rządowych, instytutów PAN oraz studentów i firm badawczych).

Celem projektu jest integracja wybranych usług dostępnych w sieci PIONIER oraz wypracowanie nowych usług o następujących cechach: zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo, łatwość dostępu, wsparcie dla mechanizmów federacyjnych, praca w środowisku chmurowym.

MAN-HA jest kontynuacją prac prowadzonych wcześniej przez członków konsorcjum PIONIER w projektach takich jak: PLATON, NewMAN i KMD/KMD2 oraz aktywnościach związanych z CERT PIONIER i Bibliotekami Cyfrowymi.

 

W ramach projektu infrastruktura istniejąca w 21 ośrodkach MAN zostanie rozszerzona o nowe element: firewall-e i serwery oraz wytworzone lub zakupione oprogramowanie.

 

Cele szczegółowe projektu:

  1. umożliwienie zunifikowanego dostępu do usług krytycznych w sieci PIONIER
  2. utworzenie Polskiej Federacji Tożsamości
  3. zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności usług w sieci PIONIER
  4. udostępnienie usług przetwarzania danych dla bibliotek cyfrowych
  5. stworzenie centralnego punktu dostępu do wybranych usług w sieci PIONIER
  6. dodanie wsparcia do rezerwacji zasobów na żądanie (w trybie ad-hoc)
  7. integracja z chmurą publiczną
  8. udostępnienie relacyjnej bazy danych w chmurze
  9. dodanie wsparcia federacyjnego dla usług takich jak: Polski System Baz Bibliograficznych i Infona.

 

 

AKRONIMY i URL-e:

PIONIER – Polski Internet Optyczny (największa, najszybsza i najważniejsza sięc naukowa w Polsce łącząca 22 jednostki MAN, 5 centrów KDM i 700+ uniwersytetów i jednostek badawczo-naukowych: http://pionier.net.pl)

PLATON – Platforma Obsługi Nauki (5 usług dla społeczeństwa opartych o sieć PIONIER: http://platon.pionier.net.pl)

NewMAN – Rozbudowa 21 sieci MAN (http://newman.pionier.net.pl)

KMD/KMD2 – Krajowy Magazyn Danych (http://kmd.psnc.pl)

KDM – Komputery Dużej Mocy

MAN – Metropolitan Area Network

ICT – Information and Communication Technologies