Bezpieczeństwo

Żadna z zaawansowanych usług chmurowych nie byłaby możliwa, gdyby nie dobre wsparcie mechanizmów bezpieczeństwa. Polski Internet Optyczny w ramach platformy MAN-HA, udostępnia użytkownikom szerokie wsparcie w tym zakresie.

Bezpieczeństwo MAN-HA obejmuje:

Cyfrowy paszport

Skuteczność rozwiązań opartych na technologiach chmurowych związana jest silnie z niezawodnością infrastruktury sieciowej. Obejmując całe środowisko naukowo-badawcze jednym systemem zaawansowanych narzędzi, stworzyliśmy system federacyjnego zarządzania tożsamością.Indywidualny cyfrowy paszport umożliwia dostęp użytkownikowi do obecnych i przyszłych usług w ramach całego środowiska naukowego, w tym także światowych zasobów udostępnianych w ramach konfederacji eduGAIN.

Usługi bezpieczeństwa

Funkcjonalność rozwiązań chmurowych nieodłącznie wiąże się z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa przechowywanych danych.Dokonana jest analiza możliwych do zastosowania rozwiązań klasy firewall nowej generacji (NGFW) mających zapewnić bezpieczeństwo na brzegu sieci i usług dostępnych klientów poszczególnych sieci MAN. Nad wymaganiami technicznymi mającymi zapewnić adekwatność zakupowanych rozwiązań do celu, w jakim będą nabywane czuwa sztab ekspertów wszystkich operatorów sieci miejskich.

Które razem stanowią

Federacyjne zarządzanie tożsamością PIONIER.Id