Webkonferencje w projekcie MAN-HA

pomaranczona lza man-ha minWebkonferencje są to systemy zdalnej współpracy. Stworzona usługa daje możliwość prowadzenia konferencji głosowo-wizualnych bezpośrednio z przeglądarki internetowej. Oznacza to brak konieczności posiadania czy instalowania dodatkowego oprogramowania klienckiego. Nie jest też konieczna nierzadko wymagana specjalistyczna wiedza na temat wykorzystywanego narzędzia. Użytkownik musi posiadać jedynie przeglądarkę obsługującą Flash.

Usługa webkonferencji oferuje zestaw narzędzi współpracy umożliwiających prowadzenie konferencji audio-wizualnych i zdalnych prezentacji, wspólne rysowanie po wirtualnej tablicy, konwersacje czat, nagrywanie sesji, oraz współdzielenie pulpitu. Typowe zastosowania to wirtualne spotkania projektowe, zdalne prowadzenie prezentacji czy zdalne nauczanie. Każda z konferencji może zostać nagrana i zarchiwizowana. Dzięki temu możliwe jest powrócenie do jej treści oraz jej odtworzenie w późniejszym terminie.

Usługa skierowana jest do członków federacji w federacji PIONIER.Id. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności systemu zarządzania konferencjami należy zalogować się korzystając z usługi lokalnego dostawcy tożsamości. Osoby te mają możliwość tworzenia sesji na żądanie lub po określeniu dokładnego terminu spotkania. W takim przypadku system zarządzania konferencjami zarządza dedykowanymi instancjami serwerów wirtualnych, które to posiadają zdefiniowany odpowiedni limit pamięci RAM, liczby procesorów. Osoby nieposiadające konta w federacji PIONIER.Id mogą brać udział w pojedynczych sesjach webkonferencyjnych na zaproszenie moderatora spotkania.

Usługa webkonferencji w sieci PIONIER działa w oparciu o narzędzie open source BigBlueButton. Usługa i aplikacja do zarządzania webkonferencjami została przygotowana przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo‑Sieciowe.